Số 2/2015

 1. ĐA DÄNG LOÀI VÀ CHI HỌ GỪNG Ở XÃ BÌNH CHUẨN, NGA MY VÀ XIỀNG MY THUỘC KHU BÂO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG, NGHỆ AN
  Võ Minh Sơn, Phạm Hồng Ban, Lê Thị Hương

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐÁNH GIÁ KHÂ NĂNG THÍCH ỨNG, SINH TRƯỞNG VÀ SINH KHỐI CỦA CÁC DÑNG KEO LÁ LIỀM (Acacia crassicarpa) TRỒNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ
  Đặng Thái Dương

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA MÅY NẾP K83 (Calamus tetradactylus Hance) TRONG CÁC MÔ HÌNH DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TÄI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ
  Lại Thanh Hải, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU PHÂN NHÓM LOÀI THEO MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG SINH TRƯỞNG PHỤC VỤ XÅY DỰNG MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG ĐƯỜNG KÍNH THEO NHÒM LOÀI CHO 4 KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Con, Trần Thị Thu Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. MỐI QUAN HỆ CỦA THANH THẤT (Ailanthus triphysa (Dennst) Alston) VỚI CÁC LOÀI TRONG RỪNG TỰ NHIÊN Ở 3 VÙNG SINH THÁI TRỌNG ĐIỂM
  Phạm Văn Bốn, Phạm Thế Dũng, Nguyễn Văn Thiết

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. NGHIÊN CỨU TỔNG SINH KHỐI RỄ CÁM SÂN SINH HÀNG NĂM CHO RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TÄI KHU BÂO TỒN THIÊN NHIÊN COPIA
  Trần Văn Đô, Nguyễn Toàn Thắng, Đặng Văn Thuyết, Trần Quang Trung, Trần Hoàng Quý, Nguyễn Thị Thu Phương, Bùi Hữu Thưởng

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. KẾT QUÂ PHÅN TÍCH CÁC NHÒM CHẤT Polysaccarit, Axit béo, Alkaloid TRONG QUÂ ƯƠI TÄI CÁC VÙNG NGHIÊN CỨU
  Đoàn Đình Tam, Lê Quốc Huy, Vũ Quý Đông

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. TÌNH HÌNH GÅY TRỒNG VÀ SỬ DỤNG CÅY CÒC HÀNH Ở CÁC TÎNH NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN
  Hà Thị Mừng, Đinh Thanh Giang, Phùng Văn Khen,Vũ Ngọc Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. PHÅN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN PHÅN GIÂI XENLULO SÂN XUẤT PHÅN HỮU CƠ SINH HỌC
  Nguyễn Thị Thuý Nga, Phạm Quang Nam, Lê Xuân Phúc, Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. THAY ĐỔI TÍNH CHẤT ĐẤT DƯỚI RỪNG TRỒNG CAO SU TRÊN ĐẤT DỐC TÄI HƯƠNG KHÊ – HÀ TÏNH, VIỆT NAM
  Lê Bá Thưởng, Phạm Văn Điển, Đỗ Anh Tuân

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. KẾT QUÂ TÍNH TOÁN BÂO ÔN VÓ LÑ SẤY GỖ NHIỆT ĐỘ CAO
  Nguyễn Cảnh Mão, Bùi Duy Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. XÅY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – GÒC NHÌN TỪ VAI TRÑ CỦA PHỤ NỮ NAM ĐÐNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  Lê Thị Tuyết Anh, Nguyễn Thị Xuyến

  Xem tóm tắt | Tải về