Số 2/2011

 1. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU
  Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Tuyến, Trịnh Ngọc Bon

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐA DẠNG THỰC VẬT Ở KHU BẢO TỒN SÔNG THANH, TỈNH QUẢNG NAM
  Nguyễn Văn An, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thị Kim Thanh

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. HIỆN TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN TRE NỨA Ở XÃ VẠN MAI, HUYỆN MAI CHÂU, HOÀ BÌNH
  Phạm Thành Trang, Nguyễn Thị Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY CHÒ XANH (TERMINALIA MYRIOCARPA HUERCH ET M.A) TẠI TÂY BẮC
  Phạm Quang Tuyến, Bùi Thanh Hằng

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CARBON CƠ SỞ CHO RỪNG PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RẪY TẠI TƯƠNG DƯƠNG, NGHỆ AN
  Trần Quang Bảo

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN SINH KHỐI CÂY CÁ THỂ THÔNG BA LÁ Ở HUYỆN HOÀNG SU PHÌ TỈNH HÀ GIANG
  Vũ Tấn Phương

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. CẤU TRÚC SINH KHỐI CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ THUẦN LOÀI TẠI LÂM ĐỒNG
  Vũ Tấn Phương, Võ Đại Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOÀI KEO TRỒNG TRONG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Toàn Thắng, Phan Minh Quang,

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC QUẦN THỂ VÀ KHẢ NĂNG TÁI SINH CỦA CÂY RE GỪNG Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN – PHÚ THỌ
  Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Sơn

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ CỦA HÀM SCHUMACHER
  Nguyễn Văn Thêm

  Xem tóm tắt | Tải về