Số 2/2021

 1. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH LÝ HẠT GIỐNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SA NHÂN TÍM (Amomum longiligulare T.L.Wu) TẠI HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI
  Bùi Kiều Hưng1, Võ Đại Hải2
  1Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Lâm sinh
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐA DẠNG LOÀI CÂY GỖ PHỤC HỒI SAU CANH TÁC NƯƠNG RẪY TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
  Nguyễn Hoàng Hương, Trần Việt Hà, Phạm Thế Anh, Lê Thị Khiếu
  Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CÁC LOÀI CÂY GỖ TRÊN NÚI ĐÁ VÔI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ
  Lê Hồng Liên1, Hoàng Thanh Sơn2, Trịnh Ngọc Bon2, Ninh Việt Khương2,
  Triệu Thái Hưng2, Bùi Thế Đồi1, Trần Cao Nguyên2, Trần Hải Long2,
  Nguyễn Thị Thu Hằng1, Phạm Thị Quỳnh1
  1Trường Đại học Lâm nghiệp
  2Viện Nghiên cứu Lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH CỦA LOÀI HUỶNH (Tarrietia javanica Blume) Ở VÙNG NAM TRUNG BỘ
  Phạm Xuân Đỉnh, Nguyễn Thị Liệu, Vũ Đức Bình, Nguyễn Hải Thành, Lê Công Định,
  Lê Xuân Toàn, Hà Văn Thiện, Phạm Tiến Hùng, Nguyễn Thị Kim Vui
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU CHỌN LOÀI CÂY BẢN ĐỊA CÓ TRIỂN VỌNG CHO TRỒNG RỪNG Ở QUẢNG NINH
  Hoàng Văn Thắng
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ẢNH HƯỞNG CỦA TIỂU LẬP ĐỊA ĐẾN SINH KHỐI RỄ CÁM RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TẠI TÂY NAM NHẬT BẢN
  Trần Văn Đô1, Nguyễn Toàn Thắng1, Vũ Tiến Lâm1, Đào Trung Đức1, Nguyễn Trọng Minh2
  1 Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG KEO TẠI TỈNH QUẢNG NINH
  Phạm Văn Viện1, Vũ Duy Văn2, Hoàng Văn Thắng1, Lê Văn Quang3, Cao Văn Lạng1, Hoàng Văn Thành3, Dương Quang Trung3, Nguyễn Việt Cường3, Nguyễn Văn Tuấn3
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
  3 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG THÂM CANH DẺ ĐỎ (Lithocarpus ducampii A. Camus) CUNG CẤP GỖ LỚN TẠI TỈNH PHÚ THỌ
  Đào Hùng Mạnh1, Nguyễn Anh Dũng1, Võ Đại Nguyên2
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ
  2Sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG KEO LAI THEO HƯỚNG KINH DOANH GỖ LỚN QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
  Trần Thị Thúy Hằng, Hoàng Huy Tuấn, Phạm Cường
  Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẤY GỖ XẺ RỪNG TRỒNG BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  Bùi Duy Ngọc
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA GỖ KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium Willd.) ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SẤY
  Hà Tiến Mạnh1, Phạm Văn Chương2, Bùi Duy Ngọc1, Đỗ Văn Bản1,
  Nguyễn Đức Thành1, Bùi Hữu Thưởng1
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2 Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. EFFECT OF WOOD SPECIES ON UV WEATHERING RESISTANCE OF WOOD-PLASTIC COMPOSITES
  Nguyen Van Dinh, Nguyen Van Giap, Nguyen Thanh Tung, Ta Thi Thanh Huong
  Research Institute Of Forest Industry

  Xem tóm tắt | Tải về