Số 1/2018

 1. VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG
  Phạm Thế Dũng
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
  Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trần Hà Diễm My, Đỗ Thị Cẩm Hoàng, Nguyễn Hoàng Thơ
  Đại học Đồng Nai

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN HAI LOÀI TRE THUỘC CHI LUỒNG (Dendrocalamus Nees) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM DỰA TRÊN CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR
  Nguyễn Hoàng Nghĩa1, Nguyễn Văn Thọ2, Nguyễn Viễn2, Phạm Quang Tiến2,
  Lê Thị Mai Linh3, Nguyễn Thị Hồng Mai3
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ
  3 Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. TĂNG THU DI TRUYỀN THỰC TẾ VỀ SINH TRƯỞNG, CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY VÀ TỶ LỆ GỖ XẺ CỦA GIỐNG KEO LÁ TRÀM CHỌN LỌC SO VỚI GIỐNG ĐẠI TRÀ SAU 15 NĂM TRỒNG TẠI QUẢNG TRỊ
  Phí Hồng Hải
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. TĂNG THU DI TRUYỀN THỰC TẾ CỦA GIỐNG KEO TAI TƯỢNG ĐƯỢC CHỌN LỌC SO VỚI GIỐNG NGUYÊN SẢN VÀ ĐẠI TRÀ TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ NAM TRUNG BỘ
  Đỗ Hữu Sơn1, Võ Đại Hải2, Ngô Văn Chính1, Nguyễn Đức Kiên1
  1 Viện nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BẰNG HOM LOÀI GIÁNG HƯƠNG (Pterocarpus macrocarpus Kurz)
  Trần Hữu Biển1, Ôn Thị Kim Tú2
  1Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam bộ
  2Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp.

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. TÁI SINH RỪNG TỰ NHIÊN SAU CANH TÁC NƯƠNG RẪY TẠI RỪNG PHÒNG HỘ IA GRAI, TỈNH GIA LAI
  Nguyễn Thanh Tân1, Ngô Văn Cầm2
  1 Trường Đại học Tây Nguyên, 2 Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH RỪNG SẾN MẬT TAM QUY, HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA
  Nguyễn Hoàng Tiệp1, Nguyễn Thế Đại2
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng KHLN Thanh Hóa

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT NỘI SINH TRONG CÂY KEO TAI TƯỢNG ỨC CHẾ NẤM Ceratocystis manginecans
  Trần Thị Thanh Tâm1, Phạm Quang Thu2, Nguyễn Minh Chí2
  Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên
  2 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. BỆNH ĐỐM LÁ, LOÉT THÂN BẠCH ĐÀN Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Nông Phương Nhung1, Đặng Thị Kim Anh2, Trần Xuân Hinh3, Nguyễn Minh Chí3
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trung tâm Vi sinh vật công nghiệp, Viện Công nghiệp thực phẩm
  3 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. VARIATIONS OF SOIL CHEMICAL PROPERTIES AT DIFFERENT HORIZONS UNDER NATURAL FOREST CANOPY IN KON KA KINH NATIONAL PARK, GIA LAI
  Nguyen Thi Bich Phuong1, Bui Manh Hung2
  1Vietnam National University of Forestry
  2Vietnam National University of Forestry

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. UNIVARTIATE, MULTIVARIATE AND PERMUTATIONAL ANALYSIS OF VARIANCE METHODS FOR FORESTRY DATA BY USING R
  Bui Manh Hung
  International Cooperation Division (ICD), Vietnam National University of Forestry,
  Xuan Mai, Chuong My, Hanoi

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. ỨNG DỤNG GIS TRONG PHÂN CẤP ĐẦU NGUỒN LƯU VỰC LA NGÂU, HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN
  Trần Thị Ngoan1, Nguyễn Văn Hợp1, Trần Quang Bảo1,
  Võ Minh Hoàn1 , Nguyễn Hữu Thế2
  1 Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp
  2 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân phú, Đồng Nai

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG NGUYÊN LIỆU GIẤY TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP XUÂN ĐÀI, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
  Phạm Văn Đức1, Trần Việt Hà2
  1UBND huyện Tân Sơn, Phú Thọ
  2 Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA 6 DÒNG KEO LAI TẠI HÒA BÌNH
  Hoàng Liên Sơn1, Vũ Duy Hưng1, Bùi Ngọc Thu Hà1,
  Đào Quyết Thắng2, Nguyễn Minh Ngọc3
  Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp
  2 Cty TNHHMTV Lâm nghiệp Hòa Bình
  3 Viện NC Giống và CNSH LN

  Xem tóm tắt | Tải về