Số 1/2016

 1. NGHIÊN CỨU TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA CÂY ĐINH ĐŨA (Stereospermum colais (Dillw) Mabberl) DƯỚI TÁN RỪNG TỰ NHIÊN VÀ RỪNG TRỒNG
  Hoàng Vũ Thơ

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. MỐI QUAN HỆ CỦA XOAN NHỪ (Choerospondias axillaris) VỚI CÁC LOÀI TRONG RỪNG TỰ NHIÊN Ở 2 TỈNH SƠN LA VÀ LÀO CAI
  Lại Thanh Hải, Phan Thị Luyến

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ MỐI QUAN HỆ LOÀI CỦA DẺ GAI PHÚ THỌ (Castanopsis phuthoensis Luong) TRONG RỪNG THỨ SINH PHỤC HỒI Ở CẦU HAI, PHÚ THỌ
  Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Viễn, Phạm Quang Tiến, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY BẢN ĐỊA TRONG RỪNG TRỒNG HỖN LOÀI CUNG CẤP GỖ LỚN Ở CẦU HAI, PHÚ THỌ
  Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Thị Thiêm, Đoàn Thị Thảo

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. TRIỂN VỌNG GỖ LỚN CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG CÁC LOÀI KEO Ở BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN
  Nguyễn Huy Sơn, Phạm Đình Sâm

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM LANDSAT ĐA THỜI GIAN VÀ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 1994 – 2015
  Nguyễn Hải Hòa

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. TẠO NỘI SINH NHÂN TẠO NẤM BẠCH CƯƠNG (Beauveria bassiana) CHO BẠCH ĐÀN CAMAL ĐỂ PHÒNG TRỪ ONG ĐEN (Leptocybe invasa) GÂY U BƯỚU
  Lê Văn Bình, Đặng Như Quỳnh, Phạm Quang Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ BÀO TỬ NẤM Ceratocystis manginecans PHÁT TÁN TRONG RỪNG KEO LÁ TRÀM, KEO LAI VÀ KEO TAI TƯỢNG TẠI VIỆT NAM
  Nguyễn Minh Chí, Phạm Quang Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM THƯỢNG HOÀNG (Phellinus linteus) TRONG NUÔI CẤY THUẦN KHIẾT
  Phạm Quang Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. THIÊN ĐỊCH CỦA ONG ĐEN (Leptocybe invasafisher & La Salle) GÂY U BƯỚU BẠCH ĐÀN TẠI VIỆT NAM
  Lê Văn Bình, Phạm Quang Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. SÂU ĐO (Biston suppressaria Guenée) – MỐI ĐE DỌA MỚI CHO RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) TẠI VIỆT NAM
  Lê Văn Bình, Phạm Quang Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI NẤM GÂY BỆNH THỐI RỄ THUỘC HỌ PYTHIACEAE GÂY HẠI KEO TAI TƯỢNG VÀ KEO LAI Ở CÁC TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Phạm Quang Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU, BỆNH HẠI MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG CHÍNH TẠI VIỆT NAM
  Phạm Quang Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. TÍNH ĐA DẠNG VÀ GIÁ TRỊ BẢO TỒN KHU HỆ THÚ (Mammalia fauna) TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN
  Đồng Thanh Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. CÁC CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ LÁ CÂY KEO LAI (Acacia hybrids)
  Nguyễn Thị Minh Nguyệt

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NHIỆT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC GỖ KEO LAI
  Nguyễn Thị Minh Nguyệt*, Vũ Mạnh Tường

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. CHẾ ĐỘ CẮT HỢP LÝ VẬT LIỆU MDF TRÊN MÁY CƯA P – 2800 TM
  Hoàng Việt

  Xem tóm tắt | Tải về