Số 1/2015

 1. ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM – THÀNH PHỐ HỘI AN
  Phạm Thị Kim Thoa

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ CHỊU NÓNG CỦA CÁC DÒNG KEO LÁ LIỀM (Acacia crassicarpa) GIAI ĐOẠN 4 THÁNG TUỔI Ở VƯỜN ƯƠM
  Đặng Thái Dương

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG NPK TỔNG SỐ TRONG LÁ VÀ TRONG ĐẤT GIEO ƯƠM VÀ TRỒNG RỪNG CÂY SỒI PHẢNG (Lithocarpus fissus (Champ.ex Benth) A.CAMUS) Ở CÁC TUỔI KHÁC NHAU
  Lê Minh Cường, Hà Thị Mừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN NHIỄM CHẾ PHẨM NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH AM (Arbuscular mycorrhiza) TỚI SINH TRƯỞNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT RỪNG TRỒNG KEO VÀ BẠCH ĐÀN URO
  Vũ Quý Đông, Lê Quốc Huy

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÂY SƯA TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Nguyễn Minh Chí, Đoàn Hồng Ngân, Nguyễn Văn Thành, Nông Phương Nhung

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. LỰA CHỌN LẬP ĐỊA CHO TRỒNG RỪNG GỖ LỚN NHẰM ĐẠT GIÁ TRỊ VÀ HIỆU QUẢ CAO VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
  Ngô Đình Quế, Lê Đức Thắng

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG VÙNG TÂY BẮC
  Vũ Thị Bích Thuận

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ KINH TẾ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC LÁNG SEN, TỈNH LONG AN
  Ngô Văn Ngọc, Trần Thanh Cao, Huỳnh Văn Lâm

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VÁN DĂM SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU GỖ CÂY HÔNG VÀ KEO PMDI
  Phạm Văn Tiến, Nguyễn Hồng Minh, Đặng Đức Việt

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN CỦA VÁN DÁN BIẾN TÍNH TỪ GỖ BẠCH ĐÀN UROPHYLLA VỚI HỢP CHẤT N-METHYLOL (mDMDHEU) VÀ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU (CNSL)
  Nguyễn Hồng Minh, Tạ Thị Thanh Hương, Đỗ Vũ Thắng, Phạm Văn Tiến

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG BẢO QUẢN GỖ CÁNG LÕ (Betula alnoides Buch – Ham), VỐI THUỐC (Schima wallichii (DC) Korth), XÀ CỪ LÁ NHỎ (Swietenia microphylla), BẰNG CHẾ PHẨM XM5 TẨM THEO PHƢƠNG PHÁP NGÂM THƯỜNG
  Đỗ Thị Hoài Thanh, Bùi Duy Ngọc, Nguyễn Thị Hằng

  Xem tóm tắt | Tải về