Số 1/2013

 1. Vài ý kiến về việc nghiên cứu chọn và cải thiện giống keo và bạch đàn ở Việt Nam
  Nguyễn Xuân Quát

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. Kết nối phục hồi và quản lý hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững ở Tây Nguyên
  Trần Văn Con

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. Tính đa dạng thực vật khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình
  Hoàng Văn Sâm, Lê Ngọc Tuyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. Kết quả giâm hom bạch đàn grandis (Eucalyptus grandis l.) tại Đà Lạt
  Lưu Thế Trung, Hoàng Trọng Thủy, Hoàng Thanh Trường, Châu Hoàng Vinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. Đánh giá mô hình rừng trồng phòng hộ hỗn giao giữa Dầu rái, Sao đen và Thanh thất tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
  Hoàng Phú Mỹ, Võ Đại Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. Cơ sở khoa học bước đầu chuyển hóa rừng trồng keo lai cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn ở Đông Nam Bộ
  Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thanh Minh

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. Thử nghiệm phương pháp xây dựng bản đồ kiểm kê rừng trong lưu vực từ ảnh vệ tinh SPOT 5
  Phạm Văn Duẩn, Phùng Văn Khoa

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. Ảnh hưởng của khí hậu và cường độ hoạt động mặt trời tới sinh trưởng vòng năm của Cẩm lai vú (Dalbergia oliveri Pierre) tại Đắk Lắk
  Trần Quang Bảo

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. Mối quan hệ giữa năng suất quả với các chỉ tiêu sinh trưởng của loài Sở (Camellia sp)
  Hoàng Văn Thắng, Phùng Đình Trung, Bùi Thế Đồi

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng IIa và IIIa2 làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm quản lý rừng bền vững tại huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang
  Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thị Yến, Phạm Tuấn Nam, Bùi Thế Đồi

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. Sự phân quyền và quyền sở hữu trong quản lý tài nguyên thiên nhiên: Tiếp cận lý thuyết và bối cảnh hóa trong quản lý rừng ở Việt Nam
  Hoàng Huy Tuấn

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ trong thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích song mây tại Vườn quốc gia Bạch Mã ở xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Vũ Linh

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. Hiệu quả kinh doanh rừng trồng keo lai tại Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
  Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Xem tóm tắt | Tải về