Số 1/2012

 1. ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC VƯỜN GIỐNG VÔ TÍNH KEO TAI TƯỢNG BẰNG CHỈ THỊ VI VỆ TINH
  Lê Sơn, Dương Thị Hoa, Hà Huy Thịnh

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA THỰC VẬT NGẬP MẶN Ở THỪA THIÊN HUẾ
  Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM QUẦN THỂ VÀ PHÂN BỐ LOÀI THÔNG HAI LÁ DẸT (Pinus krempfii H.Lec ) Ở LÂM ĐỒNG
  Nguyễn Thành Mến

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. THỰC TRẠNG GÂY TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở TỈNH CAO BẰNG
  Lê Văn Thành, Nguyễn Quang Hưng, Hà Văn Năm

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ PHÌ CỦA ĐẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG BẠCH ĐÀN Ở CÁC LUÂN KỲ SAU
  Phạm Thế Dũng, Kiều Tuấn Đạt

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HÌNH SỐ TỰ NHIÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CHO MỘT SỐ LOÀI CÂY RỪNG TỰ NHIÊN KHAI THÁC CHỦ YẾU Ở VÙNG TÂY NGUYÊN
  Phùng Nhuệ Giang, Vũ Tiến Hinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC DỰ BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG
  Bế Minh Châu

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG RỪNG NGUYÊN LIỆU GIẤY TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP VĨNH HẢO, HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG
  Cao Văn Sơn

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI HÀNG HÓA GỖ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT
  Lê Thị Tuyết Anh, Hoàng Liên Sơn

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG CỦA NHÀ GIÂM HOM CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP
  Lê Xuân Phúc

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỐI HẠI RỪNG TRỒNG BẠCH ĐÀN VÀ KEO
  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Thị Thủy

  Xem tóm tắt | Tải về