Số 1/2010

 1. NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ CẠNH TRANH TRONG RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH Ở KON HÀ NỪNG
  Nguyễn Thanh Sơn, Trần Văn Con, Nguyễn Danh

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài vối thuốc (Schima wallichii Choisy) ở các trạng thái rừng tự nhiên phục hồi tại huyện Lục Ngạn và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
  Võ Đại Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG KÍCH THƯỚC THÍCH HỢP CỦA Ô TIÊU CHUẨN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC VẬT RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KESIYA) MỌC TỰ NHIÊN Ở LÂM ĐỒNG VÀ VÙNG LÂN CẬN
  Nguyễn Duy Chính, Huỳnh Kim Ánh

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. TÌM HIỂU TÁC ĐỘNG CỦA AUXIN VÀ GIBBERELLINE ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM GIÂM SAO ĐEN
  Bùi Trung

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KINH KHAI THÁC TỐI THIỂU CHO MỘT SỐ LOÀI CÂY GỖ KINH DOANH CHỦ YẾU Ở KHU VỰC KON HÀ NỪNG
  Lại Thanh Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐẶC TÍNH PHÂN BỐ CỦA THỰC VẬT NGẬP MẶN VỚI ĐỘ MẶN ĐẤT, TẦN SUẤT NGẬP TRIỀU TẠI VÙNG VEN SÔNG RẠCH CÀ MAU
  Hoàng Văn Thơi

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN RỪNG DẺ ANH (CASTANOPSIS PIRIFORMIS HICKEL & A. CAMUS) TẠI LÂM ĐỒNG
  Ngô Văn Cầm, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Bá Văn

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN XUẤT XƯ GIỐNG SA NHÂN TÍM (Amomum longiligulare T.L.Wu) CHO NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI
  Nguyễn Danh

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ UỐN ÉP GỖ KEO LAI
  Đặng Đình Bôi, Quách Văn Thiêm

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ, NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN NGÂM POLYETYLENGLYCOL (PEG-600) ĐẾN ỔN ĐỊNH CỦA GỖ MỠ BIẾN TÍNH
  Đào Xuân Thu

  Xem tóm tắt | Tải về