Số 1/2019

 1. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC THUỘC NGÀNH MỘC LAN (Magnoliophyta) TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC – PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG
  Trần Văn Hải1,3, Đỗ Văn Hài2,3, Trần Thế Bách*2,3
  1Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
  2Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
  3Học viện Khoa học và Công nghệ
  – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. CÁC LOÀI THỰC VẬT BỊ ĐE DỌA TUYỆT CHỦNG THUỘC NGÀNH HẠT KÍN (Angiospermae) VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHÚNG Ở VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC – PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG
  Trần Văn Hải1, Trần Thế Bách2, Đỗ Văn Hài2

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. KHU VỰC PHÂN BỐ VÀ KIỂU THẢM THỰC VẬT CỦA TƠM TRƠNG (Urceola minutiflora (Pierre) D.J.Middleton) Ở TÂY NGUYÊN
  Nguyễn Thanh Nguyên1, Phó Đức Đỉnh2, Hoàng Thanh Trường1, Lưu Thế Trung1,
  Nguyễn Quốc Huy1, Ngô Bảo Uyên3, Bùi Xuân Tiến4

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU TÁI SINH CÂY BẠCH ĐÀN LAI UP (E. urophylla x E. pellita) THÔNG QUA PHÔI SOMA PHỤC VỤ CHO CHUYỂN GEN
  Nguyễn Thị Việt Hà1*, Nguyễn Thị Huyền1, Lê Thị Thủy1,
  Trần Thị Thu Hà1, Lê Sơn1, Trần Đức Vượng1, Nguyễn Hữu Sỹ1,
  Nguyễn Đức Kiên1, Đào Thị Thuỳ Trang2, Phùng Thị Kim Huệ2
  1 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trường PTTH chuyên Hùng Vương – Gia Lai

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN EcHB1 LÀM TĂNG CHIỀU DÀI SỢI GỖ CHO DÒNG BẠCH ĐÀN LAI UP THÔNG QUA Agrobacterium tumefaciens
  Trần Thị Thu Hà1*, Lê Thị Thủy1, Nguyễn Thị Huyền1, Nguyễn Thị Việt Hà1,
  Trần Đức Vượng1, Lê Sơn1, Nguyễn Đức Kiên1, Nguyễn Hữu Sỹ1, Tô Nhật Minh2,
  Đào Thị Thuỳ Trang2, Phùng Thị Kim Huệ2
  1 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trường PTTH chuyên Hùng Vương – Gia Lai

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. TĂNG TRƯỞNG SINH KHỐI TRÊN MẶT ĐẤT CỦA RỪNG THỨ SINH LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TẠI KON HÀ NỪNG, GIA LAI
  Trần Hoàng Quý, Ninh Việt Khương, Trần Cao Nguyên
  Viện Nghiên cứu Lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI MẠY CHÂU (Carya tonkinensis Lecomte) Ở TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA
  Vũ Văn Thuận1, Lò Thị Hồng Xoan2, Trần Anh Tuấn3
  1 Trung tâm NC&CG kỹ thuật Lâm sinh, Viện Nghiên cứu Lâm sinh
  2 Chi cục Kiểm lâm Sơn La
  3 Trường ĐH Tây Bắc

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ THỰC BÌ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG MỘT SỐ LOÀI KEO Ở QUẢNG NINH
  Nguyễn Huy Sơn, Phạm Đình Sâm, Vũ Tiến Lâm, Hồ Trung Lương
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI KEO 2 NĂM TUỔI TRỒNG Ở UÔNG BÍ – QUẢNG NINH
  Vũ Tiến Lâm, Hồ Trung Lương, Phạm Đình Sâm, Nguyễn Huy Sơn, Cao Văn Lạng
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. THIẾT LẬP ĐỒNG THỜI HỆ THỐNG MÔ HÌNH ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ TIN CẬY TRONG ƯỚC TÍNH SINH KHỐI – CARBON CỦA CÁC BỘ PHẬN CÂY BỜI LỜI ĐỎ (Machilus odoratissimus Nees) Ở TÂY NGUYÊN
  Triệu Thị Lắng, Bảo Huy
  Trường Đại học Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP BẢN ĐỒ PHÂN BỐ RỪNG NGẬP MẶN TẠI VIỆT NAM SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT 8 OLI VÀ SENTINEL 1 ĐA THỜI GIAN TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CỦA GOOGLE EARTH ENGINE
  Phạm Văn Duẩn1, Lê Sỹ Doanh1, Vũ Thị Thìn1, Hoàng Văn Khiên1, Phạm Thị Quỳnh2
  1Viện Sinh thái rừng và Môi trường – Trường Đại học Lâm nghiệp
  2Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG TRÔM TẠI VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ
  Phùng Văn Khang, Ngô Văn Ngọc, Phùng Văn Khen, Võ Trung Kiên,
  Phùng Văn Tỉnh, Nguyễn Trọng Nam
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM 3 LOÀI TRE LÀM NGUYÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT TRE ÉP KHỐI
  Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Miền
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG GỖ CÂY BỜI LỜI VÀNG (Litsea pierrei Lecomte)
  Võ Đại Hải1, Nguyễn Tử Kim2, Bùi Hữu Thưởng2,
  Nguyễn Thị Trịnh2, Nguyễn Trọng Nghĩa2
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về