CÂY TRINH NỮ THÂN GỖ (MAI DƯƠNG) Ở VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Cây trinh nữ thân gỗ (Mai Dương) ở Việt Nam và Biện pháp phòng trừ = CONTROL OF Mimosa pigra L. IN VIET NAM: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Lầm.-H.: Nông nghiệp, 2014.- 139tr.; 15 x  21cm. ISBN 9786046011491 Từ khoá:  Cây trinh nữ thân gỗ; Cây mai dương; Cây mắt mèo; Cây xấu hổ; Cây cỏ dại nguy hiểm; Phòng trừ; Việt Nam Tóm tắt: Cây trinh nữ thân gỗ (Mai dương) được xếp vào loài cỏ dại thứ 3 trên thế giới, chúng mọc dày tạo thành những vành đai rộng lớn và trở thành đối … [Read more...]

GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ GIỐNG QUỐC GIA VÀ GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

 Giới thiệu một số giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận là giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật/GS.TS. Võ Đại Hải, TS. Đoàn Ngọc Giao.-H.,2013.-176tr; 16 x 24 cm. ISBN: 978-604-9800-12-2 Ngôn ngữ: TIếng Việt Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống hoá những ấn phẩm giới thiệu về giống cây trồng trong lâm nghiệp trong những năm gần đây nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác trồng rừng và tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Từ khoá: Giống cây trồng lâm nghiệp; Giống Quốc gia; Giống tiến bộ kỹ thuật; … [Read more...]

Kỹ thuật trồng 10 loài cây lâm sản ngoài gỗ làm gia vị

Kỹ thuật trồng 10 loài cây lâm sản ngoài gỗ làm gia vị = Cultivation techniques of ten non-timber forest product species for spices/Nguyễn Huy Sơn.-H.: Nông nghiệp,2014.- 171tr. ISBN 978-604-60-1340-2 Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh Từ Khoá: Kỹ thuật trồng trọt; cây làm gia vị; Gừng; Hồi; Mắc khén; Mắc mật; Quế; Sấu; Tai chua; Thảo quả; Trám đen; Trám trắng Tóm tắt: Cung cấp thông tin có hệ thống từ đặc điểm hình thái, sinh thái đến kỹ thuật chọn giống, nhân giống, gây trồng, khai … [Read more...]

Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất rừng trồng Keo cho gỗ xẻ chất lượng cao

Tác giả: Chris Beadle (Project Leader-(Chủ biên)); Maria Ottenschlaeger (CSIRO); Pham The Dung (FSSIV and In-country Project Co-ordinator); Caroline Mohammed (University of Tasmania) Đồng tác giả: Vu Dinh Huong (FSSIV); Kieu Tuan Dat (FSSIV); Daniel Mendham (CSIRO); Chris Harwood (CSIRO); Morag Glen (University of Tasmania). Số hiệu dự án:FST/2006/087 Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2014 Báo cáo tổng kết dự án "Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất rừng trồng Keo cho gỗ xẻ chất lượng … [Read more...]

Sinh kế vùng cao một số nghiên cứu điểm về phương pháp tiếp cận mới

Tác giả: PGS.TS. Triệu Văn Hùng (Chủ biên) Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2013: ISBN 987-604-60-0728-9 Tóm tắt nội dung: Cuốn sách được biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu một số kinh nghiệm cải thiện sinh kế cho đồng bào vùng cao và dân tộc thiểu số trên cơ sở phát huy tiềm năng tại chỗ về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và con người … [Read more...]

Kỹ thuật trồng một số loài tre trúc song mây

Kỹ thuật trồng một số loài tre trúc song mây Tác giả: Nguyễn Huy Sơn (Chủ biên), Phan Văn Thắng, Lê Văn Thành Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2013; ISBN 978-604-60-0763-0 Tóm tắt nội dung: Cuốn sách đã tập hợp được nhiều thông tin một cách có hệ thống, từ đặc điểm hình thái, sinh thái đến kỹ thuật chọn tạo giống, gây trồng, khai thác và sử dụng một số loài tre, trúc, song, mây. Vì thế cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cũng như ứng dụng vào … [Read more...]

Sinh khối và trữ lượng các bon của rừng tự nhiên ở Tây Nguyên

Tác giả: Đặng Thịnh Triều, Vũ Tấn Phương, Phùng Văn Khoa. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2012 Nội dung: Cuốn sách "Sinh khối và trữ lượng các bon của rừng tự nhiên ở Tây Nguyên" được biên soạn trên cơ sở tập hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ "Nghiên cứu khả năng hấp thụ các bon của rừng lá rộng thường xanh bán thường xanh và rụng lá ở Tây Nguyên" … [Read more...]

Phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam

Tác giả: Vũ Tấn Phương. Hoàng Việt Anh, Nguyễn Ngọc Lung, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Đình Ký, Trần Việt Liễn. Nhà xuất bản Khoa học Và Kỹ Thuật năm 2012. Nội dung: … [Read more...]

Cẩm nang đánh giá đất phục vụ trồng rừng

Tác giả: Nhà xuất bản Tóm tắt nội dung: … [Read more...]

Ảnh hưởng của một số loại rừng đến môi trường Việt Nam

Tác giả: Ngô Đình Quế Nhà xuất bản Nông nghiệp Tóm tắt nội dung: … [Read more...]