Mô hình tỉa thưa do Dự án RENFODA thực hiện

Mục tiêu

Xác định cường độ tỉa thưa thích hợp của các cây phù trợ nhằm thúc đẩy tăng trưởng của các loài cây bản địa tại các cánh rừng trồng xen, và nghiên cứu hiệu quả cường độ tỉa thưa về vật rơi lá rụng và hoàn trả dinh dưỡng.

Điểm thực hiện

Trung tâm thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai, tỉnh Phú Thọ.

Nội dung

Rừng trồng các năm 1997, 1998 và 2001 tại Trung trâm thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Acacia mangium được trồng làm cây phù trợ cho các loài cây bản địa mới trồng như Cinamomum iners, Canarium album, Lithocarpus fissus, Endospermum chinense, và Peltophorum tonkinensis. Trong thí nghiệm này, các cánh rừng trồng 3 tuổi, 6 tuổi và 7 tuổi đã được lựa chọn. Cường độ tỉa thưa cho rừng trồng 3 tuổi là 0, 25, 50, và 75 %, và cho rừng trồng 6 và 7 tuổi tương ứng là 0, 50, 75, và 100 %.

Đơn vị thực hiện

Phòng Kỹ thuật Lâm sinh – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]