Cẩm nang đánh giá đất phục vụ trồng rừng

Cẩm nang này được viết bởi Giáo sư Đỗ Đình Sâm, Phó Giáo sư Ngô Đình Quế và Thạc sỹ Vũ Tấn Phương với sự tài trợ của Dự án Phục hồi rừng tự nhiên vùng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái tại miền Bắc Việt Nam (RENFODA – JICA).

Cẩm nang đánh giá đất này nhằm cung cấp cơ sở khoa học và hướng dẫn thực hiện đánh giá đất phục vụ trồng rừng ở quy mô cấp xã trên đất vùng đồi núi mà không xét tới đất cát và các vùng đất ngập nước khác.

Cẩm nang này gồm 5 nội dung chính là: (1) Sự cần thiết đánh giá đất phục vụ trồng rừng, (2) Giải thích các khái niệm và thuật ngữ, (3) Tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá đất phục vụ trồng rừng, (4) Phương pháp đánh giá đất phục vụ trồng rừng, và (5) Tổ chức thực hiện đánh giá đất phục vụ trồng rừng.

(Download PDF file)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]