Các hoạt động của Hợp phần OFT

Mục tiêu

Thử nghiệm tại Nông lâm trại (OFT) được định nghĩa chung là một công cụ không thể thiếu được nhằm xây dựng và thông qua một kỹ thuật được người dân địa phương (nông dân) áp dụng.

Với Dự án RENFODA, thực hiện OFT nhằm đánh giá khả năng thực hiện các kỹ thuật được hoàn thiện trên thực địa của người nông dân có liên quan tới sinh học, kỹ thuật, kinh tế xã hội, thể chế và chính sáng, và xây dựng khuyến nghị cho Chương trình 661. Cụ thể, OFT nhằm i) đánh giá các vấn đề và trở ngại của Chương trình 661 ở cấp thực hiện (nghĩa là thực tiễn thực hiện chương trình 661) về cả quy trình thực hiện cũng như các vấn đề kỹ thuật và ii) thực hiện thẩm định trên thực địa các kỹ thuật phục hồi rừng và quản lý đất trồng hiện có để chứng tỏ khả năng thích hợp trên thực địa của chúng.

Các hoạt động

Theo các thuộc tính của OFT và các kết quả của Dự án, Hợp phần OFT của Dự án đã dành nhiều thời gian để thực hiện quá trình lập kế hoạch, cụ thể là khảo sát cơ sở, đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA), thăm quan học tập, xây dựng khung hoạt động có sự tham gia (PAFD), xây dựng kế hoạch hoạt động (POs).

Các hoạt động được thực hiện đa dạng tuỳ vào thực tế mỗi thôn xóm, tuy nhiên hoạt động được tập trung nhất vẫn là hoạt động về lâm nghiệp, cụ thể là trồng rừng, làm giàu rừng, xây dựng vườn rừng và vườn hộ, v.v. Các hoạt động mang tính “khuyến khích” khác đồng thời được thực hiện như chăn nuôi (trâu/bò, lợn, dê), nuôi ong, xây chuồng gia súc, xây bể phân, v.v..

Quản lý

Một trong những đặc điểm nổi bật của OFT là ngoài sự tham gia của nhà tài trợ (JICA) còn có sự tham gia của rất nhiều bên liên quan như Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (FSIV), Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Hoà Bình (Sub-DFD), Lâm trường Sông Đà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Đà, Trung tâm Khuyến nông khuyến lâm tỉnh Hoà Bình, Trạm Khuyến nông Khuyến lâm các huyện, các cán bộ khuyến nông khuyến lâm các xã.

Một nhóm công tác (WG) đã được thành lập cho Hợp phần OFT với sự tham gia bán chuyên trách của các cán bộ của các đơn vị trên và của chuyên gia JICA. Nhóm công tác này về cơ bản chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các hoạt động với sự phối hợp tuỳ theo đặc thù công việc của các chuyên gia tư vấn Việt Namvà chuyên gia JICA.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]