Danh sách các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thực hiện năm 2008

TT Tên dự án, hợp đồng Đơn vị thực hiện Tổ chức tài trợ, hợp tác Thời gian thực hiện
1 Phục hồi rừng đầu nguồn bị suy thoái tại miền Bắc Việt Nam Viện JICA 2003-2008
2 Cải thiện chuỗi giá trị rừng trồng bạch đàn để sản xuất gỗ xẻ tại Việt Nam, Trung Quốc và Australia: Xẻ và Sấy TT Công nghiệp rừng; Phòng NCCBLS ACIAR 2005-2009
3 Nghiên cứu các biện pháp trồng rừng hỗn loài Luồng và cây lá rộng bản địa ở vùng xung yếu Hồ Hòa Bình Phòng KTLS IFS 2006-2009
4 Cải thiện chuỗi giá trị rừng trồng bạch đàn để sản xuất gỗ xẻ tại Việt Nam, Trung Quốc và Australia: Di truyền và Lâm sinh TT NCGCR; Phòng KTLS ACIAR 2005-2009
5 Phát triển và đánh giá các phương pháp chọn tạo giống bất thụ tam bội và đa bội cho các loài keo có giá trị kinh tế ở Việt Nam, Nam Phi và Australia TT NCGCR ACIAR 2004-2008
6 Phát triển bền vững rừng trồng các loài keo cung cấp gỗ xẻ có hiệu quả kinh tế cao TT NCGCR CARD 2006-2008
7 Thuần hóa các loài cây họ Xoan ở Đông Nam Á và Úc, đặc biệt là quản lý sự tấn công của Hypsipyla robusta TTCNGCR; Phòng BVTV ACIAR 2005-2007
8 Khảo nghiệm đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển rừng trồng Thông caribea và thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam TTNCGCR SIDA-SAREC 2004-2008
9 Tăng cường kỹ năng và cải tiến công nghệ cho các xưởng xẻ quy mô nhỏ vùng nông thôn Việt Nam Phòng KHKH, TT CNR, Phòng NCCBLS CARD 2007-2009
10 Tăng cường thể chế nông thôn hỗ trợ an toàn sinh kế cho các chủ rừng nhỏ tham gia chương trình trồng rừng công nghiệp ở Việt Nam và Inđônêxia Viện, Phòng KHKH, KTLS, NCKTLN CIFOR 2008-2011
11 Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất rừng trồng keo cho gỗ xẻ có chất lượng cao Phân viện Nam Bộ ACIAR 2008-2012
12 Rà soát và tổng hợp các kết quả nghiên cứu kỹ thuật và kinh nghiệm về trồng và quản lý rừng tre nứa ở Việt Nam Phòng KHKH; Phòng TNTVR PI 2008
13 Tổ chức Hội nghị quốc gia về “Khôi phục và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn nhằm thích ứng với giảm thiểu và biến đổi khí hậu ở Việt Nam” Viện,Phòng KHKH TFF 2008
14 Tương lai rừng Việt Nam: Viễn cảnh tới năm 2020 Viện, Phòng KHKH FAO 2008
15 Chương trình hợp tác Môi trường ASEAN-Hàn Quốc (AKECOP) Viện, Phòng KHKH, Phòng NCKTLN AKECOP 2008-2010
16 Chiến lược nghiên cứu Lâm nghiệp tới năm 2020 Viện,Phòng KHKH Tropenbos 2008

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]