THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA

Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và và các chủ rừng có quy mô nhỏ ở việt nam (PSFM II)” đang được triển khai thực hiện theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 4441/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/11/2021.

Dự án PSFM II đang tuyển chuyên gia cho vị trí tư vấn sau: Tư vấn ngắn hạn trong nước cho nhiệm vụ “Nâng cao năng lực trong việc xây dựng Chương trình dã ngoại cho học sinh theo chủ đề Giáo dục – Thiên nhiên – Môi trường bền vững”.

Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn là cung cấp kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các giảng viên của Trung tâm Đào tạo Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng liên quan đến vấn đề Giáo dục – Thiên nhiên – Môi trường bền vững.

Điều khoản tham chiếu (TOR) cho vị trí Chuyên gia tư vấn: Xem chi tiết tại đây.

Thành phần hồ sơ ứng tuyển gồm: i) Thư bày tỏ quan tâm, ii) Bản Sơ yếu lý lịch (tải mẫu tại đây), và iii) Phương án thực hiện nhiệu vụ tư vấn (nếu có)).

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17:00 ngày 19/8/2023.

Các ứng viên nộp hồ sơ tới địa chỉ email sau: thi.nhi.ho@dfs-online.de

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]