Vùng dự án Hòa Bình

Bản đồ vùng Dự án

Xem hình lớn hơn

Vùng mục tiêu Dự án

Xem hình lớn hơn

11-2: Danh sách 20 xã thuộc lưu vực đập Hòa Bình

Huyện

Huyện

Đà Bắc

Đồng Nghê

Mai Châu

Tân Mai

Suối Nánh

Phúc Sạn

Mư­ờng Tuổng

Ba Khan

Mường Chiềng

Tân Lạc

Trung Hoà

Đồng Chum

Ngòi Hoà

Đồng Ruộng

Cao Phong

Thung Nai

Yên Hoà

Bình Thanh

Tân Dân

TX Hoà Bình

Thái Thịnh

Tiền Phong

Dân Chủ

Vầy N­ưa

Hiền Lương

Toàn Sơn

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]