Đoàn công tác của Bộ KHCN và Bộ NNPTNT thăm và làm việc tại Trung tâm KHLN Vùng Trung tâm Bắc Bộ

Ngày 26/11/2015, đoàn Công tác của của Bộ KHCN và Bộ NN&PTNT đã tới thăm và làm việc tại Trung tâm KHLN Vùng Trung tâm Bắc Bộ. Tham gia đoàn công tác gồm có: TS. Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật - Bộ Khoa học và Công nghệ TS. Lê Viết Lâm – Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật - Bộ Khoa học và Công nghệ TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT TS. Đỗ Xuân Lân, Trưởng phòng quản lý … [Read more...]

Kiểm tra hiện trường thực hiện các Đề tài Khoa học Công nghệ tại các tỉnh phía Bắc

Trong thời gian từ ngày 14 đến 19 tháng 10 năm 2015 đoàn công tác của Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Vụ Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ tại các tỉnh phía Bắc, thành phần đoàn kiểm tra bao gồm: I. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Phạm Trung Kiên, Chuyên viên chính Vụ Tài Chính Bà Nguyễn Thị Hải … [Read more...]

Kiểm tra hiện trường nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Trong 2 ngày 01-02/10/2015, Lãnh đạo Viện và các Ban chức năng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã thăm và kiểm tra một số hiện trường nghiên cứu của  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường của một số nhiệm vụ KHCN (Cấp Bộ và Cấp Cơ sở) tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ và Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ (trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ). Kết quả kiểm tra cho thấy, các giống keo được trồng khảo … [Read more...]

Tin vắn: Hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 28/8/2015, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng Khoa học Công nghệ Thẩm định báo cáo xin công nhận giống tiến bộ kỹ thuật cho các loài Sở thuộc đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sở thâm canh cho vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc trung bộ (giai đoạn 2006-2010)”.và nghiệm thu tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) bằng phương pháp mô, hom và thủy canh … [Read more...]

Kiểm tra hiện trường Đề tài nghiên cứu khoa học, Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ tại các tỉnh Miền trung

Thực hiện quy chế Quản lý đề tài/dự án Khoa học Công nghệ, từ ngày 07/8/2015 đến ngày 11/8/2015 đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ tại các tỉnh Miền Trung. Tham gia đoàn kiểm tra gồm có: 1. Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: - Bà: Nguyễn Thị Hải Hòa              : Chuyên viên 2. Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp: - Ông: Trương … [Read more...]

Kiểm tra hiện trường thực hiện các Dự án Khoa học Công nghệ tại Thanh Hóa và Nghệ An

Ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2015 đoàn công tác của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường của hai dự án, bao gồm: Dự án dự án khuyến nông Trung ương “Phục hồi rừng luồng thoái hóa” xây dựng mô hình tại xã Xuân Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa do TS. Đặng Thịnh Triều, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thực hiện. Dự án sản xuất thử cấp Bộ “ Hoàn thiện công nghệ và thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm … [Read more...]

Hội thảo xác định ưu tiên nghiên cứu với tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR)

Sáng ngày 5/6/2015, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo xác định các ưu tiên nghiên cứu với tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR). Tham gia Hội thảo có Ban giám đốc Viện và Lãnh đạo các Viện nghiên cứu chuyên đề, các Trung tâm trực thuộc Viện tại khu vực Hà Nội. Thay mặt Ban giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, TS. Phí Hồng Hải Phó Giám đốc Viện đã trình bày Bản dự thảo các ưu tiên nghiên cứu của Viện sẽ hợp tác với ACIAR trong thời gian tới. Sau khi nghe … [Read more...]

Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam làm việc với đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang về hợp tác nghiên cứu khoa học

Sáng ngày 29/5/2015, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang đã đến làm việc tại Viện. Tham gia đoàn công tác gồm có: I. Về phía Sở NN&PTNT Tuyên Quang: Ông Lê Tiến Thắng, Giám đốc Sở Ồng Nguyễn Công Nông, phó giám đốc Sở  Ông Phạm Mạnh Cường, phó giám đốc Sở Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp   Ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng Khoa Nông lâm, trường Đại học Tân Trào   Bà Vi Thị Hồng, Giám đốc công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn … [Read more...]

Kiểm tra hiện trường các nhiệm vụ cấp Nhà nước tại Nghệ An và Thanh Hóa

Ngày 17/5/2015 đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường của hai Nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà Nước, bao gồm: Nhiệm vụ "Khai thác và phát triển nguồn gen cây Sở (Camellia sasanqua)", có hiện trường xây dựng mô hình tại Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Hoàng Văn Thắng. Nhiệm vụ "Khai thác và phát triển nguồn gen giống Quế thanh hóa (Cinamomum cassia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao", có hiện trường … [Read more...]

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn thăm mô hình sản xuất thử nghiệm 80ha Keo lai (Acacia hybrid) trồng trên liếp tại Cà Mau

Ngày 15/3/2015, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn thăm mô hình sản xuất thử nghiệm trồng rừng  07 dòng Keo lai (Acacia hybrid) bằng các giống quốc gia và giống TBKT đã được công nhận trên líp và bờ bao vùng U Minh Hạ, bán đảo Cà Mau thuộc Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ - Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ. Đi cùng đoàn công tác có Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Lâm Nghiệp, Lãnh đạo sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục kiểm lâm, Chi cục phát triển lâm nghiệp tỉnh Cà … [Read more...]

[logo-slider]