Hội thảo xác định ưu tiên nghiên cứu với tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR)

Sáng ngày 5/6/2015, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo xác định các ưu tiên nghiên cứu với tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR). Tham gia Hội thảo có Ban giám đốc Viện và Lãnh đạo các Viện nghiên cứu chuyên đề, các Trung tâm trực thuộc Viện tại khu vực Hà Nội.

15-06-05 UTNC

Thay mặt Ban giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, TS. Phí Hồng Hải Phó Giám đốc Viện đã trình bày Bản dự thảo các ưu tiên nghiên cứu của Viện sẽ hợp tác với ACIAR trong thời gian tới. Sau khi nghe Bản dự thảo báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đã xác định được một số ưu tiên nghiên cứu với tổ chức ACIAR về các lĩnh vực:

  • Nghiên cứu phát triển rừng trồng sản xuất chất lượng cao
  • Nghiên cứu quản lý bền vững rừng tự nhiên
  • Nghiên cứu phát triển Lâm sản ngoài gỗ
  • Nghiên cứu phát triển chế biến lâm sản
  • Nghiên cứu chính sách lâm nghiệp
  • Nghiên cứu giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu

Đây cũng là các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của rừng, đáp ứng mục tiêu của Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]