Thông tư liên tịch “Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước”

15-05-29 TTLT 55

Ngày 22/4/2015 Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về “Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước”.

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN có hiệu lực từ ngày 08/6/2015

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007.

Download Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: Thong-tu-55

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]