Kiểm tra hiện trường Đề tài nghiên cứu khoa học, Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ tại các tỉnh Miền trung

Thực hiện quy chế Quản lý đề tài/dự án Khoa học Công nghệ, từ ngày 07/8/2015 đến ngày 11/8/2015 đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ tại các tỉnh Miền Trung.

Tham gia đoàn kiểm tra gồm có:

1. Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

– Bà: Nguyễn Thị Hải Hòa              : Chuyên viên

2. Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp:

– Ông: Trương Tất Đơ                      : Chuyên viên Vụ KHCN&HTQT

– Ông: Trần Ngọc Bình                    : Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính

3. Đoàn công tác của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam:

– Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc            : Phó Giám đốc Viện

– Ông Nguyễn Xuân Trường           : Phó Trưởng ban Tài chính, Kế toán

– Ông La Ánh Dương                        : Ban Kế hoạch, Khoa học

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường của các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ sau:

  • Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống Thông nhựa (Pinus merkusii jungh et de Vriese) kháng sâu róm thông (Dendrrolimus puntatus Walker), giai đoạn II: 2011-2015, có hiện trường xây dựng mô hình khảo nghiệm hậu thế thông nhựa kháng sâu róm thông tại Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp đường 9, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Chủ nhiệm đề tài TS. Đào Ngọc Quang.
  • Đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn lai trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung”, có hiện trường xây dựng mô hình khảo nghiệm giống và các thí nghiệm tại Trạm thực nghiệm Lâm sinh huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Chủ nhiệm đề tài GS.TS. Võ Đại Hải.
  • Đề tài “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Ươi (Scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả, giai đoạn II: 2013-2017″, có hiện trường vườn ươm tạo cây giống Ươi phục vụ xây dựng các mô hình khảo nghiệm tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Dự án “Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng”, có hiện trường thí nghiệm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Đại Hòa huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Đề tài “Nghiên cứu lai tạo giống một số loài bạch đàn, keo, tràm, thông, giai đoạn III: 2011-2015″, có hiện trường xây dựng mô hình khảo nghiệm giống Tràm lai nhân tạo tại Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Việt Cường.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, nhìn chung các nhiệm vụ đã xây dựng các thí nghiệm tại hiện trường theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Các thí nghiệm tại hiện trường của các nhiệm vụ đang được theo dõi, quản lý, bảo vệ tốt.

Một số hình ảnh hiện trường các nhiệm vụ KHCN:

15-08-18 KT detai1 15-08-18 KT detai2 15-08-18 KT detai3

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]