Hội thảo khoa học “Xác định ưu tiên và hợp tác nghiên cứu quản lý rừng trồng bền vững ở Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam”

Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 8 năm 2015, Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Tổ chức Khoa học và Công nghiệp Úc (CSIRO) đã tổ chức hội thảo khoa học “Xác định ưu tiên và hợp tác nghiên cứu quản lý rừng trồng bền vững ở Cambodia, Lào và Việt Nam”. Hội thảo do CSIRO tài trợ.

Hội thảo có sự tham gia của 40 đại biểu là các nhà khoa học và quản lý lâm nghiệp đến từ các nước và các tổ chức khác nhau như: CSIRO Úc, Cục Lâm nghiệp Cam-pu-chia, Viện Nghiên cứu Rừng và Động vật hoang dã Cam-pu-chia, Cục Lâm nghiệp Lào, Viện Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Lào, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tại Việt Nam, Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) tại Việt Nam, Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Cây nguyên liệu Giấy Phù Ninh, và các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

_DSC4801 copy1

Nội dung và kết quả chính của Hội thảo bao gồm: Một ngày trình bày và thảo luận về các vấn đề liên quan đến quản lý rừng trồng bền vững, thực trạng và ưu tiên nghiên cứu quản lý rừng trồng bền vững của các nước Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam; Hai ngày tham quan và thảo luận trên hiện trường về rừng trồng Keo và Bạch đàn, và các cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ tại tỉnh Phú Thọ; Một ngày cuối thảo luận và xây dựng ưu tiên nghiên cứu về quản lý rừng trồng bền vững cho từng quốc gia Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam, và chiến lược hợp tác nghiên cứu về vấn đề này giữa ba quốc gia cũng đã được thảo luận và xây dựng.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]