Thông tin về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Thị Thủy

Ngày 23 tháng 06 năm 2015 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Bùi Thị Thủy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính rừng trồng Bạch đàn, Keo ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 62 62 02 11

Thầy hướng dẫn khoa học: GS.TS. Bùi Công Hiển và PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp, Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 62 62 02 11 và các đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiền như sau:

1. Đã phát hiện được 19 loài mối thuộc 2 họ TermitidaeRhinotermitidae ở rừng Bạch đàn và keo giai đoạn 1-3 năm tuổi tại các tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hòa Bình, trong đó có 8 loài gây hại nhưng chỉ có 3 loài gây hại chính là Macrotermes annandalei, Macrotermes baneyiMicrotermes pakistanicus. Bổ sung 5 loài vào danh mục mối hại rừng trồng ở Hòa Bình và Thái Nguyên, 3 loài ở Bắc Giang và 1 loài ở Phú Thọ.

2. Xác định được quy luật phân bố và quy luật phát sinh gây hại. Bổ sung các dẫn liệu khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái học của 3 loài mối gây hại chính trên cây Bạch đàn và keo ở giai đoạn từ 1 đến 3 năm tuổi (như: đặc điểm gây hại, sự lựa chọn thức ăn và ảnh hưởng của tuổi cây, đặc tính lý hóa của đất rừng, vv… đối với đặc điểm phát sinh gây hại của mối).

DSC05789

DSC05801

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]