Thông tin về buổi bảo vệ luận án của NCS Kiều Tuấn Đạt

Ngày 30 tháng 06 năm 2015 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Kiều Tuấn Đạt đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62 62 02 05

Thầy hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thế Dũng và PGS.TS. Ngô Đình Quế

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp, Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62 62 02 05; NCS Kiều Tuấn Đạt xứng đáng nhận được học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp và các đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn như sau:

1. Đã khẳng định vai trò của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác trong việc duy trì và nâng cao độ phì của đất, năng suất rừng trồng Keo lá tràm tại vùng nghiên cứu.

2. Cung cấp một số dẫn liệu khoa học để nghiên cứu chu trình dinh dưỡng của hệ sinh thái rừng trồng Keo lá tràm ở vùng Đông Nam Bộ.

DSC05822

 

DSC05844

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]