Kiểm tra hiện trường thực hiện các Dự án Khoa học Công nghệ tại Thanh Hóa và Nghệ An

Ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2015 đoàn công tác của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường của hai dự án, bao gồm:

 1. Dự án dự án khuyến nông Trung ương “Phục hồi rừng luồng thoái hóa” xây dựng mô hình tại xã Xuân Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa do TS. Đặng Thịnh Triều, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thực hiện.
 2. Dự án sản xuất thử cấp Bộ “ Hoàn thiện công nghệ và thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp”  xây dựng mô hình tại Thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An do TS. Lê Xuân Phúc, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng thực hiện

Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

I. Đoàn công tác của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

 1. Ông Lê Nguyên Đạt, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ và Môi trường.
 2. Bà Nguyễn Thị Phúc, Chuyên viên  Vụ Khoa học và Công nghệ và Môi trường
 3. Bà Nguyễn Thị Hải Hòa, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ và Môi trường

II. Đoàn công tác của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam:

 1. Bà. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Viện.
 2. Bà. Nguyễn Thị Lý, Trưởng Ban Tài chính, Kế toán.
 3. Ông Tô Quốc Huy, Chuyên viên Ban Kế hoạch, Khoa học

III. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

 1. Ông Đỗ Văn Bản, Phó Viện trưởng
 2. Bà Phạm Thị Thanh Miền, Phó phòng phụ trách Kế hoach, Tài chính

IV. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thanh Hóa

 1. Bà Phạm Thị Hoa, Phó Giám đốc trung tâm khuyến nông
 2. Ông Đỗ Thế Lĩnh, Trưởng phòng khuyến nông
 3. Ông Nguyễn Văn Quang,  Chủ tịch UBND Xã Xuân Thọ-Như Thanh
 4. Ông Lưu Huy Thanh, Chủ hộ tham gia dự án Khuyến nông

VI. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

 1. Ông Nguyễn Công Châu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đô Lương
 2. Ông Nguyễn Đình Hương, Phó phòng trồng trọt, Sở NN&PTNT huyện Đô Lương
 3. Ông Hoàng Nghĩa Nhạc, Trưởng phòng Quản lý khoa học, sở KHCN Nghệ An
 4. Ông Hồ Vĩnh Quảng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Lương.

 15-06-18 KT hien truong

Đánh giá kết quả kiểm tra:

1. Dự án dự án Phục hồi rừng luồng thoái hóa đã phục hồi 55 ha rừng luồng thoái hóa tại huyện Lang Chánh. Trồng mới 20 ha rừng luồng trồng năm 2013, có sự tham gia của 30 hộ dân ở xã Xuân Thọ, Như Thanh. Rừng trồng từ giống Luồng chiết cành từ 12 tháng tuổi trở lên, được trồng và chăm sóc đúng quy trình kĩ thụật theo yêu cầu của dự án, mô hình rừng luồng sinh trưởng tốt, tỉ lệ cây sống đạt  90%; Nhìn chung Dự án đã thực hiện tốt các nội dung trồng mới, chăm sóc và phục hồi rừng luồng trên địa bàn huyện Lanh Chánh và Như Thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

 15-06-18 KT hien truong2

2. Dự án Hoàn thiện công nghệ và thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Lương tại thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nội dung xây dựng Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến quy mô vừa có diện tích 220 m2; xây dựng nhà lưới huấn luyện cây giống có diện tích 468 m2; xây dựng hệ thống phụ trợ như Bể nước chìm (6 m3), nhà đặt bơm và thiết bị điều khiển tự động (6 m2). Các hệ thống thiết bị tưới phun và che sáng được lắp đặt trong nhà giâm hom và vườn huyến luyện hoạt động tốt, có thể điều khiển được bằng các phương pháp như thủ công, cơ giới và tự động hóa đảm bảo được điều tiết môi trường giâm hom theo yêu cầu công nghệ giâm hom của từng loài cây trồng.

Dự án và đơn vị phối hợp đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung, kinh phí, tiến độ theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt. Sản phẩm của dự án được xây dựng, lắp đặt theo đúng thiết kế, hệ thống thiết bị che sáng và tưới phun có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng chủng loại, hoạt động tốt, đảm bảo an toàn chất lượng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]