Kiểm tra hiện trường nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Trong 2 ngày 01-02/10/2015, Lãnh đạo Viện và các Ban chức năng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã thăm và kiểm tra một số hiện trường nghiên cứu của  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường của một số nhiệm vụ KHCN (Cấp Bộ và Cấp Cơ sở) tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ và Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ (trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ). Kết quả kiểm tra cho thấy, các giống keo được trồng khảo nghiệm tại vùng Đông Nam Bộ đều cho sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao, đặc biệt là các giống keo lai AH1, AH7, Keo lá tràm AA1, AA9 (tuổi 7 đạt năng suất trung bình từ 31,6-37m3/ha/năm tùy theo từng thí nghiệm).

15-10-05 KTnambo1

15-10-05 KTnambo2

Ngoài ra, một số loài cây bản địa đạt tỷ lệ sống cao và sinh trưởng tốt như Sấu tía, Bời lời vàng (sinh trưởng đường kính trung bình trong giai đoạn đầu đạt từ 3,5-4cm/năm), Thục quỳ, Thanh thất (sinh trưởng đường kính trung bình đạt từ 2,5-3cm/năm),… Nhìn chung các loài cây này rất có triển vọng cho việc trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở Đông Nam Bộ. Hiện trường nhiên cứu của các nhiệm vụ KHCN thực hiện tại các Trung tâm đã và đang được Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ chăm sóc, quản lý tốt.

 

15-10-05 KTnambo3

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]