Quyết định số 3747/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Ngày 15/9/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số  3747/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/9/2015 Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chọn tạo gồm:

1. 02 giống keo lai (Acacia Mangium  x  Acacia Auriculiformis) là giống Quốc gia

2. 02 giống keo lai (Acacia Mangium  x  Acacia Auriculiformis); 08 giống keo lá tràm (Acacia Auriculiformis); 04 giống keo tai tượng (Acacia Mangium) là giống tiến bộ kỹ thuật;

 

Chi tiết xem file đính và Quyết định kèm: QD cong nhan giong 3747

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]