Quyết định số 192A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngày 04/5/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 192A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Chi tiết xem file đính kèm: CVÐ 192A

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]