Quyết định số 195A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngày 06/5/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 195A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Chi tiết xem file đính kèm: CVÐ 195A

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]