Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày 24/8/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Quyết định số: 3399/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bao gồm:

1. Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén MF1 áp dụng cho cây thông vùng đất nghèo chất dinh dưỡng.

2. Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén MF2 áp dụng cho cây bạch đàn vùng đất nghèo chất dinh dưỡng.

(Chi tiết xem file  CVÐ so 3399);

15-08-26 TBKT MF

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]