Quyết định số 194A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng keo lưỡi liềm trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngày 05/5/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 194A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng keo lưỡi liềm trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Chi tiết xem file đính kèm: CVÐ 194A

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]