Quyết định số 193A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính kích thước lớn từ gỗ bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophilla) làm vật liệu đóng tàu thuyền đi biển” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngày 05/5/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 193A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính kích thước lớn từ gỗ bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophilla) làm vật liệu đóng tàu thuyền đi biển” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Chi tiết xem file đính kèm: CVÐ 193A

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]