Quyết định số: 3620/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học cho “Quy trình sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM (A. mycorrhiza) invitro dạng bột cho cây lâm nghiệp”

Ngày 07/9/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 3620/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học cho “Quy trình sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM (A. mycorrhiza) invitro dạng bột cho cây lâm nghiệp”

Mã số TBKT công nghệ sinh học: LN.VS.03.2015/CNSH-BNNPTNT

Chi tiết xem file : CVĐ 3620

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]