Hội đồng tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: “Sản xuất chế phẩm hỗn hợp MF1, MF2 ứng dụng trong trồng rừng Thông, Bạch đàn và Keo cung cấp gỗ lớn”.

Thực hiện Quyết định số: 760/QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia thuộc “Chương trình trọng điểm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực NN & PTNT đến năm 2020”. Ngày 06/01/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: Sản xuất chế phẩm hỗn … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn trên đất trồng mới.

Thực hiện Quyết định số: 705/QĐ/KHLN-KH ngày 13/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn trên đất trồng mới. Ngày 16/12/2019 và ngày 23/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo … [Read more...]

Hội đồng tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và và nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc”.

Thực hiện Quyết định số 669/QĐ /KHLN-KH ngày 09/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài. Ngày 11/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng tư vấn sơ kết và nghiệm thu chuyên đề: Tên đề tài: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Tên các Chuyên đề: - … [Read more...]

Hội thảo “Xác định ưu tiên nghiên cứu lĩnh vực Công nghiệp rừng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”

Sáng 10/12/2019 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đã tổ chức Hội thảo "Xác định ưu tiên nghiên cứu lĩnh vực Công nghiệp rừng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030" nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế để từ đó xây dựng các định hướng nghiên cứu cho giai tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp rừng ở nước ta. Tham dự và điều hành Hội thảo có GS.TS. Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, GS.TS Phạm Quang … [Read more...]

Hội đồng tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn xây dựng 3 quy trình kỹ thuật thuộc đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh héo do nấm (Ceratocystis sp) cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng”.

Thực hiện Quyết định số 654/QĐ /KHLN-KH ngày 28/ 11 / 2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn xây dựng 3 quy trình kỹ thuật. Ngày 02/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng tư vấn sơ kết: Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh héo do nấm (Ceratocystis sp) cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng. Tên các Quy trình: Quy trình kỹ thuật phòng chống tổng hợp bệnh … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng.

Thực hiện Quyết định số 723/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án: Tên dự án: Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng. Chủ trì: TS. Trần Lâm Đồng. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Lâm sinh. MỤC TIÊU DỰ ÁN: - Hoàn … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung.

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài: Tên đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ/KHLN-KH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam (Giai đoạn II: 2011 – 2015)”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Con. Mục tiêu của đề tài: - Duy trì  và bổ … [Read more...]

Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài: “Nghiên cứu khả năng hấp thụ các bon của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh, bán thường xanh và rụng lá ở Tây Nguyên”

Chủ trì: GS.TS. Võ Đại Hải               TS. Đặng Thịnh Triều I. MỞ ĐẦU Nhằm ngăn chặn những biến đổi do khí hậu gây ra, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về môi trường và phát triển ở Rio de Janeiro - Braril (tháng 6/1992), với sự tham gia của 160 quốc gia, trong đó có Việt Nam đã ký công ước khung về biến đổi khí hậu toàn cầu (UNFCCC). Để có thể triển khai thực hiện Công ước, tại hội nghị các bên lần thứ 3 tổ chức vào tháng 12 năm 1997, Nghị định thư Kyoto được đệ trình. Mới đây, … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện các biểu điều tra của một số loài cây Keo, Bạch đàn, Thông

 Phan Minh Sáng I. Đặt vấn đề Trong những năm qua, các bảng biểu điều tra, kinh doanh rừng như biểu thể tích, biểu cấp đất, biểu sản lượng…  đã được xây dựng cho gồm có hầu hết các loài cây trồng rừng chủ yếu ở nước ta và đã góp phần quan trọng cho công tác quản lý kinh doanh rừng ở nước ta. Mặc dù vậy việc xây dựng bảng biểu điều tra cho rừng trồng ở nước ta vẫn còn một số vấn đề nên được cải thiện để đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp, đây cũng là luận giải cho … [Read more...]

[logo-slider]