BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012

Đặc điểm tình hình: Năm 2012, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, các nguồn vốn của Nhà nước đều có dấu hiệu giảm sút đáng kể tuy nhiên nhờ có sự chỉ đạo, định hướng hoạt động của lãnh đạo Viện, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, Viện đã từng bước khẳng định vị thế và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của đất nước. Năm 2012 cũng là năm mà Viện tiếp tục củng cố và phát triển phù hợp với những định hướng khoa học công nghệ theo chủ trương của … [Chi tiết...]

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015. Là năm mà Viện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt trực thuộc Bộ NN&PTNT, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp. Là năm tiếp tục chuẩn bị cho các … [Chi tiết...]

Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2011

TT Họ và tên người hướng dẫn Sinh viên tốt nghiệp năm 2011 Thạc sỹ tốt nghiệp năm 2011 Nghiên cứu sinh đang thực hiện NCS tốt nghiệp năm 2011 1 PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa 1 2 2 PGS. TS. Phạm Quang Thu 3 4 5 3 PGS.TS. Võ Đại Hải 5 7 5 1 4 PGS.TS. Trần Văn Con 8 4 5 PGS. TS. Nguyễn Huy Sơn 3 2 6 TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 2 7 TS. … [Chi tiết...]

Danh sách các ấn phẩm công bố năm 2011

I. Sách 1 Phạm Văn Điển, Võ Đại Hải, Vương Văn Quỳnh, 2011. Thuỷ văn rừng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 388 trang. 2 Võ Đại Hải, Vương Văn Quỳnh, 2011. Cây trồng lâm nghiệp ở miền núi. Nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc, 178 trang. 3 Phí Hồng Hải, 2011. Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây rừng (giai đoạn 2006-2010). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 123 trang. 4 Don Koo Lee, Hoàng Liên Sơn, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Đức Chiến, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Xuân Cách, 2011. Nghiên cứu lượng … [Chi tiết...]

Danh sách các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thực hiện năm 2011

TT Tên nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Tổ chức tài trợ /hợp tác Thời gian thực hiện 1 Các phương pháp chọn tạo và phát triển giống tiên tiến cho các loài Keo nhiệt đới FST/2008/007 TT. Giống, Trường đại học Tasmania ACIAR 2009-2014 2 Sử dụng đa dạng di truyền và các tiến bộ công nghệ sinh học trong nghiên cứu cải thiện giống cây rừng TT. Giống, Viện NN Thụy Điển SIDA-SAREC 2008-2011 3 Tăng cường thể chế nông thôn hỗ trợ an tòan sinh kế cho các chủ rừng nhỏ tham gia chương … [Chi tiết...]

Danh sách các nhiệm vụ KHCN&MT thực hiện năm 2011

TT Tên nhiệm vụ KHCN Tên tổ chức chủ trì Tên cá nhân chủ trì Thời gian thực hiện A Đề tài cấp Nhà nước * Đề tài độc lập 1 Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế xã hội trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh trên đất trống còn tính chất đất rừng và đất rừng nghèo kiệt PGS.TS. Trần Văn Con Phòng KTLS 2008-2011 2 Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. TS. Nguyễn … [Chi tiết...]

Danh sách các nhiệm vụ KHCN &MT trúng tuyển chọn, xét chọn năm 2011

TT Tên nhiệm vụ Chủ trì Đơn vị T.gian thực hiện I Cấp Nhà nước * Chương trình công nghệ sinh học 1 Nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử TS. Hà Huy Thịnh TT. Giống cây rừng 2012-2016 2 Nghiên cứu nhân giống mới một số loài keo và bạch đàn bằng công nghệ tế bào thực vật ThS. Cấn Thị Lan TT. Giống cây rừng 2012-2014 3 Nghiên cứu chọn tạo giống bạch đàn lai bằng chỉ thị phân tử TS. Nguyễn Việt Cường TT. CNSH Lâm … [Chi tiết...]

Danh sách các tiến bộ kỹ thuật được công nhận năm 2011

TT Tên giống tiến bộ kỹ thuật Tên tác giả Chỉ số năng suất, chất lượng, hiệu quả và vùng áp dụng Quyết định công nhận 1 Dòng Mắc ca OC, mã số giống mới MC.KRN.11.01 Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Mai Trung Kiên, Quách Mạnh Tùng và Đỗ Hữu Sơn Cây 68 tháng tuổi đạt năng suất hạt 5,16 kg/cây. Tán rộng, hơi rậm. Không bị sâu bệnh hại. Vùng áp dụng: Krông Năng - Đắk Lắk và những nơi có điều kiện lập địa tương tự. 2040/QĐ-BNN-TCLN ngày … [Chi tiết...]

Danh sách ấn phẩm khoa học được công bố năm 2010: Phần III

Bài viết trong Kỷ yếu hội thảo trong nước 1 Bùi Văn Ái, Phạm Thị Thanh Miền, Nguyễn Xuân Quyền, 2010. Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng vỏ hạt Điều để sản xuất ván dăm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 492-498. 2 Bùi Văn Ái, Lê Bạch Đằng, Đinh Văn Tiến, 2010. Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, … [Chi tiết...]

Danh sách ấn phẩm khoa học được công bố năm 2010: Phần II

Bài báo khoa học tiếng Việt 1 Bùi Văn Ái, Nguyễn Xuân Quyền, Phạm Thị Thanh Miền, 2010. Nghiên cứu sử dụng dăm vỏ hạt Điều kết hợp với dăm gỗ bạch đàn để sản xuất ván dăm thông dụng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1383-1387. 2 Bùi Văn Ái, 2010. Nghiên cứu xác định thông số công nghệ của quá trình ép tạo ván dăm từ nguyên liệu ván dăm vỏ hạt Điều và dăm gỗ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 15 năm 2010, trang 79-82. 3 Đỗ Văn Bản, 2010. Hiện tượng nứt vỡ gỗ … [Chi tiết...]