Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm sinh

1. Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho Keo tai tượng ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

2. Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho Bạch đàn lai UP ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

3. Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân Lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ

4. Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng Keo lưỡi liềm trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ

5. Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển hóa rừng Keo lai sản xuất gỗ nhỏ thành rừng sản xuất gỗ lớn

6. Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển hóa rừng Keo tai tượng sản xuất gỗ nhỏ thành rừng sản xuất gỗ lớn

7. Kỹ thuật chuyển hoá rừng trồng Sa mộc cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn

8. Kỹ thuật trồng thâm canh cây Sơn tra (Tào mèo) ghép nhằm mục tiêu lấy quả

9. Một số biện pháp kỹ thuật thâm canh các giống Mắc ca (OC, 246, 816, Daddow và 842) tại vùng Tây Bắc

10. Kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số tỉnh ven biển

11.

12.

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]