Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ rừng

1. Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâu róm hại thông mã vỹ và thông nhựa.

2. Quy trình kỹ thuật sản xuất chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng thông.

3. Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh chết héo gây hại keo lá tràm, keo lai và keo tai tượng.

4. Quy trình phòng chống tổng hợp sâu đục ngọn (Hypsipyla robusta) gây hại Lát hoa ở rừng trồng

5. Quy trình quản lý tổng hợp sâu hại chính trên cây Quế ở vườn ươm và rừng trồng

6. Quy trình quản lý tổng hợp nhóm mọt đục thân gây hại cây keo

7. Quy trình quản lý tổng hợp nhóm sâu ăn lá gây hại cây keo

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]