Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực giống và công nghệ sinh học

1. Kỹ thuật nhân giống Mắc ca bằng phương pháp ghép

2. Quy trình vi nhân giống quy mô công nghiệp cho 3 giống Keo lá tràm Clt18, Clt57 và Clt98

3. Quy trình nhân giống Thông caribaea bằng phương pháp giâm hom

4. Nhân giống các gia đình Keo tai tượng bằng nuôi cấy in vitro

5. Kỹ thuật nhân giống cây Sa mộc bằng phương pháp giâm hom

6. Kỹ thuật nhân giống hom cành Tre ngọt (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz)

7 Kỹ thuật nhân giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) từ hạt

8 Kỹ thuật nhân giống cây Ươi (Scaphium macropodum) bằng phương pháp ghép

9. Kỹ thuật nhân giống cây Sơn tra (Táo mèo) bằng phương pháp ghép

10. Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén MF1 áp dụng cho cây thông vùng đất nghèo chất dinh dưỡng

11. Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén MF2 áp dụng cho cây bạch đàn vùng đất nghèo dinh dưỡng

12. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng thông

13. Quy trình công nghệ nhân sinh khối in vitro và sản xuất chế phẩm AM.

14. Kỹ thuật nhân giống Sa mộc bằng phương pháp giâm hom.

15. Quy trình vi nhân giống quy mô công nghiệp cho 3 giống Keo lá tràm Clt18, Clt57 và Clt98.

16. Kỹ thuật nhân giống các gia đình Keo tai tượng bằng nuôi cấy in vitro.

17. Kỹ thuật nhân giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) bằng giâm hom.

18. Kỹ thuật nhân giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) từ hạt.

19. Kỹ thuật nhân giống Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) từ hạt .

20. Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.) từ hạt.

21. Kỹ thuật nhân giống cây Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A. Camus) từ hạt.

22. Kỹ thuật nhân giống cây Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) từ hạt.

23. Kỹ thuật nhân giống Quế (Cinnamomum cassia BL.) bằng phương pháp giâm hom

24. Kỹ thuật nhân giống cây Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) bằng gieo ươm từ hạt

25.

26.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]