Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng Keo lưỡi liềm trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ

THÔNG TIN CHUNG

  • Công nhận tại QĐ số 194a/QĐ – TCLN-KH&HTQT ngày 5 tháng 5 năm 2015 của Tổng cục Lâm nghiệp.
  • Tác giả: Nguyễn Thị Liệu
NỘI DUNG CHÍNH

1. Biện pháp kỹ thuật làm đất trồng rừng – lên líp đơn và líp đôi cao 0,4m

  • Phương thức làm đất: Cày toàn diện bằng máy, tạo được sự tơi xốp và thoáng khí cho đất, thuận tiện trong việc lên líp.

–         Kỹ thuật lên líp:

  • Làm đất cơ giới: lên líp đôi cao 0,4m. Kích thước líp đôi: Rộng 4m, cao 0,4m, rãnh líp 2m. Trên líp trồng 02 hàng cây, hàng cách hàng 3m, cách mép líp 0,5m, cây cách cây 2m. (Tổng chiều rộng líp và rãnh líp là 4m + 2m = 6m, trồng 02 hàng cây, đảm bảo khoảng cách bình quân giữa các hàng cây là 3m).
  • Làm đất bằng cày thủ công: Độ cao của líp tối thiểu 0,4m. Kích thước líp đơn: Rộng líp 1,5m, cao 0,4m, rãnh líp 1,5m, trên líp trồng 1 hàng cây ngay giữa líp (tổng chiều rồng líp và rãnh líp = 1,5m +1,5m = 3m, trồng 01 hàng cây đảm bảo khoảng cách giữa các hàng là 3m).
  • Thời vụ làm đất: Trong điều kiện thời tiết vùng Bắc Trung Bộ làm đất vào cuối mùa mưa lũ trung tuần tháng 11, chuẩn bị trồng rừng.

2. Phương thức trồng thuần loài – Mật độ trồng 1.650 cây/ha

  • Trồng trên líp đôi, trên líp trồng 2 hàng, hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, cách mép líp 0,5m.
  • Trồng trên líp đơn (chỉ nên áp dụng khi làm đất thủ công), líp rộng 1,5m, cao 0,4m, rãnh líp rộng 1,5m, trên líp trồng 1 hàng, cây cách cây 2m.

3. Kỹ thuật Bón lót

Kỹ thuật bón phân vi sinh: Bón 200 gam phân vi sinh/hố (kích thước hố 30cmx30cmx30cm), trộn phân, lấp hố trước khi trồng ít nhất 15 ngày.

ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG

TBKT mới được áp dụng trong trồng rừng trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ hoặc các vùng khác có điều kiện tương tự.

ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG

Vùng có đất chua, úng ngập vào mùa mưa, cát bay cục bộ vào mùa khô, đất nghèo dinh dưỡng, tỷ lệ cát cao.

[logo-slider]