Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn”.

Thực hiện Quyết định số: 767 /QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.  Ngày 17/02/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Quốc gia thuộc “Chương trình trọng điểm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực NN & PTNT đến năm 2020”.

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nghiêm Quỳnh Chi

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Chọn tạo được giống keo tam bội sinh trưởng nhanh có năng suất vượt 15% so với giống đang trồng đại trà trong sản xuất và thích ứng rộng với ít nhất 3 vùng sinh thái.

Mục tiêu cụ thể:

– Xây dựng được quy trình công nghệ chọn tạo giống Keo tam bội

– Chọn lọc được 3-5 dòng sinh trưởng nhanh, chát lượng gỗ tốt, có năng suất vượt 15% so với giống trồng đại trà trong sản xuất.

– Xây dựng được 15ha khảo nghiệm giống với tỷ lệ số ≥ 90% trong năm đầu tiên, quy mô 5ha/mô hình/ vùng sinh thái.

– Công nhận được 1-2 dòng Keo tam bội là giống tiến bộ kỹ thuật CNSH.

Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Nghiên cứu nhân giống vố tính (nuôi cấy in vitro và hom) và khảo nghiệm dòng vô tính 1 số dòng Keo 3x đã chọn tạo được.

Nội dung 2: Nghiên cứu chọn tạo bổ sung các giống Keo 3x sử dụng vật liệu di truyền đã được cải thiện

Nội dung 3: Nhân giống và xây dựng khảo nghiệm dòng vô tính cho các dòng Keo 3x mới chọn tạo

Nội dung 4: Nghiên cứu chọn lọc các dòng Keo 3x có triển vọng

Nội dung 5: Xây dựng quy trình công nghệ chọn tạo Keo 3x

Nội dung 6: Xây dựng hồ sơ công nhận giống tiến bộ kỹ thuật CNSH

 

Sản phẩm của Đề tài:

– Dòng Keo tam bội (3-5 dòng)

– Giống TBKT (1-2 giống)

– Quy trình công nghệ chọn tạo giống keo tam bội

– Mô hình khảo nghiệm dòng vô tính (3 mô hình 15ha)

– Bài báo khoa học (2-3 bài báo trong nước; 1-2 bài báo quốc tế)

– Đào tạo (Thạc sỹ; Tiến sỹ)

– Báo cáo định kỳ

– Báo cáo sơ kết

– Báo cáo tổng kết

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]