Danh sách cán bộ của Viện đang làm NCS

TT Họ và tên Nước học

Lĩnh vực nghiên cứu

1 Nguyễn Anh Dũng VN Kỹ thuật lâm sinh
2 Đỗ Văn Bản VN Công nghệ gỗ, giấy
3 Trần Duy Rương VN Kỹ thuật Lâm sinh
4 Đặng Thịnh Triều VN Kỹ thuật Lâm sinh
5 Đoàn Văn Thu VN Kỹ thuật máy lâm nghiệp
6 Hoàng Liên Sơn VN Kỹ thuật Lâm sinh
7 Đoàn Đình Tam VN Kỹ thuật Lâm sinh
8 Vũ Tấn Phương VN Kỹ thuật Lâm sinh
9 Nguyễn Quang Trung VN Công nghệ gỗ, giấy
10 Lê Xuân Phúc VN Kỹ thuật máy Lâm nghiệp
11 Lê Quốc Huy Hà Lan Lâm học
12 Trần Hồ Quang Thụy Điển Di truyền chọn giống
13 Nguyễn Đức Kiên Úc Di truyền, chọn giống
14 Phí Hồng Hải Úc Di truyền, chọn giống
15 Nghiêm Quỳnh Chi Úc Di truyền, chọn giống
16 Nguyễn Tử Kim Nhật Công nghệ gỗ, giấy
17 Trần Văn Tiến VN
18 Trần Thị Thu Thủy VN Kinh tế Lâm nghiệp
19 Phan Văn Sáng Úc Kỹ thuật Lâm sinh
20 Hoàng Việt Anh Anh Lâm học
21 Nguyễn Thị Thu Hương Úc L âm học
22 Lương Thị Hoan Đức Di truyền, chọn giống

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]