Đặc điểm nhận biết và khoá phân loại các chi thuộc phân tông tre (Bambusinae) đã nghi nhận ở Việt Nam

Trần Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Nghĩa

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Qua một số năm điều tra khảo sát (2003-2006) đã xác định được phân tông tre (Bambussinae) ở Việt Nam hiện nay có 8 chi: chi Tre (Bambusa), chi Le Bắc Bộ (Bonia), chi Luồng (Dendrocalamus), chi Le (Gigantochloa), chi Tre lông (Kinabaluchloa), chi Giang (Maclurochloa), chi Tre quả thịt (Melocalamus), chi Tầm vông (Thyrsostachys) mà các chi này có các loài mới hoặc mới ghi nhận ở Việt Nam. Dựa trên một số đặc điểm hình thái hoa của 37 loài thuộc 5 chi cũng như các cơ quan dinh dưỡng nhằm giới thiệu một số đặc điểm dễ nhận biết và xây dựng khoá phân loại các chi thuộc phân tông tre (Bambusinae) ở Việt Nam.

Từ khoá: Phân tông tre (Bambusinae), mô tả, khoá phân loại

MỞ ĐẦU

Trên thế giới, phân tông tre (Bambusinae) có khoảng 10 chi (Li De Zhu, 2000), phân bố ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới nhưng tập chủ yếu ở vùng Đông và Đông Nam Á. Đặc điểm của phân tông này rất đa dạng, từ những chi có thân khí sinh to như chi tre (Bambusa), Luồng (Dendrocalamus) cho đến chi có thân khí sinh nhỏ, dang bụi chỉ cao 1-2 m như chi Le Bắc Bộ (Bonia); có những chi có thân khí sinh bò trườn và rất dài như chi Tre quả thịt (Melocalamus), chi Giang (Maclurochloa). Một đặc điểm dễ nhận biết của các chi thuộc phân tông này là ở đốt của thân khí sinh có một cành to gần bằng thân và nhiều cành nhỏ, hoa thường là hoa giả (Pseudospiklet).

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]