Kết quả khảo nghiệm hiệu lực của thuốc Mapboxer 30EC phòng trừ mối cho công trình xây dựng


Nguyễn Văn Đức, Trương Quang Chinh
Nguyễn Thị Hằng
Phòng Nghiên cứu Bảo quản Lâm sản
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
TÓM TẮT
Mối là một trong những loài côn trùng gây hại đáng kể cho công trình xây dựng, vì vậy chúng ta cần phải ngăn chặn sự phá hoại của chúng. Thuốc phòng chống mối là loại vật tư cần thiết, Mapboxer 30EC, Termidor là những loại thuốc mới, chuẩn bị nhập khẩu vào nước ta. Để đánh giá khả năng sử dụng của thuốc trong điều kiện khí hậu Việt Nam, cần khảo nghiệm hiệu lực phòng trừ mối của chúng cho công trình xây dựng. Kết quả khảo nghiệm cho thấy Mapboxer 30EC ở các nồng độ 1,6%, 1,8%, Termidor ở 2% và 2,5% đã có hiệu lực phòng trừ mối trong công trình xây dựng. Đó là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quyết định nhập khẩu thuốc vào Việt Nam.
Từ khoá: Bảo vệ thực vật, thuốc phòng chống mối, Mapboxer 30EC, Termidor.
MỞ ĐẦU
Xã hội càng phát triển, nhu cầu xây dựng ngày càng tăng. Chúng ta đều muốn được ở, làm việc trong căn phòng tiện nghi, phù hợp và bền vững. Nhưng thực tế trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta, công trình xây dựng luôn có nguy cơ bị côn trùng mối, mọt gây hại xâm nhập.Ngày nay, vấn đề phòng chống mối cho nền móng công trình xây dựng đang được quan tâm, bảo đảm an toàn công trình, ngăn chặn mối phá hoại. Năm 1998, kỹ thuật phòng chống mối cho công trình xây dựng đã được tiêu chuẩn hoá, do Bộ Xây dựng ban hành TCXD: 204 “Bảo vệ công trình xây dựng – phòng chống mối cho công trình xây dựng mới”. Để phục vụ cho mục đích đó, thuốc phòng mối là loại vật tư cần thiết, được nhà nước thống nhất quản lý. Hàng năm, Cục Bảo vệ Thực vật- Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến hành rà soát, loại bỏ các loại thuốc có khả năng gây độc cao cho người và môi trường, đồng thời giới thiệu các loài thuốc mới ưu việt hơn. Thuốc Mapboxer 30EC và Termidor xin đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam. Để có cơ sở khoa học cho việc sử dụng thuốc trong điều kiện nước ta, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, một đơn vị màng lưới của Cục Bảo vệ thực vật, được giao nhiệm vụ tiến hành khảo nghiệm hiệu lực phòng mối của thuốc cho công trình xây dựng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]