Thực trạng và giải pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Nguyễn Văn Thịnh, Bùi Thanh Hằng
Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
TÓM TẮT
Đứng trước tình hình mua bán chuyển nhượng đất trái phép dưới các hình thức khác nhau trong những năm gần đây, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Chi cục Kiểm Lâm, UBND huyện Sóc Sơn kết hợp với các Ban quản lý rừng địa phương tiến hành xem xét thực trạng quản lý rừng và đất lâm nghiệp trong các giai đoạn khác nhau. Trong quá trình rà soát, UBND huyện Sóc Sơn đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng và làm rõ đặc điểm tính chất, đặc thù riêng của từng giai đoạn. Song song với quá trình đó hàng, loạt các giải pháp cụ thể về hệ thống tổ chức; vấn đề giao đất, giao rừng…đã được thiết lập và giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan đến tình hình quản lý và sử dụng đất trong những năm tới tại huyện Sóc Sơn.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]