Cây Cáng lò (Betuala alnoides Buch. Ham. Ex D. Don) – một loài cây có triển vọng trồng rừng quy mô lớn ở Việt Nam

Nguyễn Hoàng Nghĩa

Phạm Quang Thu

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Cáng lò (Betula alnoides Buch. Ham. Ex D. Don) là loài cây gỗ lớn, rụng lá theo mùa, trong điều kiện tự nhiên, cây có thể đạt tới 30m về chiều cao, đường kính ngang ngực đạt 85cm và là loài cây ưa sáng, không chịu bóng, không thể tái sinh khi rừng có độ tàn che cao nhưng tái sinh tốt dọc theo các con đường mới mở hoặc đất sau nương rẫy. Cáng lò có phân bố rộng ở hầu hết các vùng phía Nam của Bắc bán cầu. Loài cây này là loài cây bản địa của các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Nepal và Việt Nam. Ở Việt Nam, loài cây này phân bố ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh… và một số khu vực khác của Tây Nguyên. Hoa tự bông đuôi sóc, đơn tính, quả dài tới 12cm có 2 đến 5 quả trên một chùm, khi quả chín có màu vàng hoặc vàng nâu. Bảo quản hạt trong điều kiện nhiệt độ thấp, có thể giữ được tỷ lệ nẩy mầm cao sau hơn 2 năm. Cáng lò được trồng với mật độ 1650 hoặc 1100cây/ha. Cáng lò sinh trưởng nhanh, tăng trưởng đường kính bình quân năm đạt 2-2,5cm và tăng trưởng về chiều cao bình quân năm đạt 1,5-2m.

Từ khóa: Betula adenoides Buch. Ham. Ex D. Don, phân bố, sinh trưởng nhanh, cây tiềm năng

MỞ ĐẦU

Cáng lò (Betula alnoides Buch. Ham. ex D. Don) là loài cây sinh trưởng nhanh, dáng thân đẹp, đã và đang được quan tâm nghiên cứu, phát triển rừng trồng quy mô lớn ở một số nước trên thế giới. Từ năm 1980, Trung Quốc đã nghiên cứu gây trồng loài cây này ở tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam. Từ đó đến nay, các kỹ thuật gây trồng đã được các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu một cách hệ thống. Tính chất cơ lý và sử dụng gỗ của loài cây này cũng được nghiên cứu.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]