Nghiên cứu xác định hiện trạng và tổ thành rừng tự nhiên chủ yếu vùng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, làm cơ sở xây dựng hệ khoá giải đoán trong phân loại tài nguyên rừng dùng cho ảnh vệ tinh LANDS

Dương Tiến Đức, Cao Chí Khiêm

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Việc sử dụng công nghệ cao trong giải đoán ảnh vệ tinh đã trở nên phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này tuy đã được quan tâm chú ý nhưng việc áp dụng vẫn còn rất hạn chế về phạm vi và phương pháp thực hiện. Đặc biệt, đối với những vùng trọng điểm như lưu vực sông Đà nơi có nhà máy thủy điện lớn nhất nước, việc phân loại thường xuyên hiện trạng rừng tại khu vực này đã và đang trở nên hết sức cần thiết cho các nhà quản lý và hoạch định kế hoạch. Hơn thế nữa việc phân loại phải đòi hỏi có độ chính xác cao để áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả.Qua đó, nhóm nghiên cứu đã mạnh dạn đề xuất phương pháp áp dụng công nghệ viễn thám vào trong phân loại ảnh vệ tinh cho vùng phòng hộ đầu nguồn sông Đà. Trong phạm vi bài báo, nhóm đã tiến hành nghiên cứu xác định hiện trạng và tổ thành rừng tại khu vực này để làm cơ sở xây dựng hệ khóa giải đoán trong phân loại; bước đầu đã phân ra được 8 loại hiện trạng chính tại khu vực này: (1) Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh; (2) Rừng hỗn giao tre nứa; (3) Rừng trên núi đá vôi; (4) Rừng trồng; (5) Trảng cỏ, cây bụi; (6) Đất nương rẫy; (7) Đất nông nghiệp; (8) Đất khác (khu dân cư, mặt nước,…).

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]