Đặc điểm sinh lý và phương pháp bảo quản hạt Giổi xanh

Nguyễn Huy Sơn

Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Giổi xanh (Michelia mediocris Dany) là loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế khá cao và là một trong những loài cây trồng rừng chủ yếu ở nhiều vùng sinh thái nước ta, hạt Giổi xanh rất nhanh mất sức nẩy mầm nên việc nghiên cứu đặc điểm sinh lý và phương pháp bảo quản nhằm kéo dài tuổi thọ của hạt là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy trọng lượng của 1000 hạt là 258,55g, 1kg hạt có từ 3383-4514hạt, trung bình 3868 hạt/1kg. Độ ẩm hạt thích hợp để bảo quản từ 27-33%, nhiệt độ bảo quản thích hợp từ 5-150C. Độ ẩm hạt càng thấp thì càng nhanh mất sức nảy mầm, với độ ẩm dưới 10% thì hạt hoàn toàn mất sức nảy mầm ngay từ ban đầu, với độ ẩm từ 10-15% thì hạt cũng hoàn toàn mất sức nảy mầm trong tháng thứ nhất, ở độ ẩm từ 20-33,6% với điều kiện nhiệt độ phòng thì cũng hoàn toàn mất sức nảy mầm trong giai đoạn từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]