Kết quả khảo nghiệm hiệu lực của một số loại thuốc bảo quản phòng chống nấm mốc cho Mây, Giang làm hàng thủ công mỹ nghệ

Hoàng Thị Tám
Phòng Nghiên cứu Bảo quản Lâm sản
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam
TÓM TẮT
Trong sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ mây, giang, vấn đề chống mốc cho nguyên liệu và sản phẩm luôn được coi trọng. Thuốc bảo quản có thành phần chính (NaF + Na­2B4O7) và KAA – Antiblu CC 55 SC (Cholorothallonil 45% + Carbendazim 10%) được khảo nghiệm hiệu lực chống mốc cho nguyên liệu mây, giang. Kết quả khảo nghiệm đã xác định được nồng độ dung dịch thuốc và chế độ xử lý bảo quản phù hợp với đặc thù nguyên liệu mây, giang làm hàng thủ công mỹ nghệ.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]