Kết quả tuyển chọn cây trội cho việc cải thiện giống Hồi (Illicium verum Hook.f.) tại Văn Quan – Lạng Sơn

Đặng Thịnh Triều, Nguyễn Toàn Thắng

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Rừng Hồi (Illicium verum Hook.f.) tại 2 xã Tân Đoàn và Đại An, huyện Văn Quan, Lạng Sơn là hiện trường nghiên cứu để chọn cây trội nhằm phục vụ công tác cải thiện giống. Kết quả đã chọn được 40 cây trội có sản lượng quả tươi đạt trung bình 43,8kg/cây/vụ, các chỉ tiêu về hàm lượng tinh dầu đạt 9,7%, hàm lượng Anethol 94,7%, độ đông 16,7oC và độ chiết quang 1,56. Đây là nguồn giống quí để phục vụ công tác cải thiện giống nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng Hồi trong vùng.

Từ khoá: Tuyển chọn cây trội, cây Hồi, Illicium verum Hook.f.

ĐẶT VẤN Đ

Hồi (Illicium verum Hook.f.) là cây lâm sản ngoài gỗ có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Tinh dầu Hồi được dùng để chế biến một số dược phẩm như thuốc xoa bóp, nội tiết, tiêu hoá và chống nôn mửa, dầu Hồi cũng được dùng làm gia vị trong chế biến thực phẩm, đặc biệt dầu Hồi còn được dùng làm hương liệu để chế biến các đồ mỹ phẩm cao cấp (Hà Chu Chử, 1996).

Ở Việt Nam, Hồi phân bố hẹp ở một số tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Quảng Ninh. Tuy nhiên, điều kiện lập địa thích hợp nhất để phát triển cây Hồi là ở một số huyện của Lạng Sơn như: Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc. Đây cũng là vùng có nhiều rừng Hồi tập trung nhất (UBND tỉnh Lạng Sơn, 1996).

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]