Sinh khối cây Keo lai (Hybrid Acacia) trồng tại phường Long Bình – quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh

Viên Ngọc Nam, Phan Hồng Nhật

Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Rừng Keo lai trồng trên đất thoái hoá của khu vực phường Long Bình – quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sinh khối của Keo lai trồng đạt 46,69 ± 5,11 tấn/ha ở tuổi 5, sinh khối tăng trung bình hàng năm là 9,34 tấn/ha/năm và 82,22 ± 19,68 tấn/ha đối với rừng 7 tuổi và lượng sinh khối tăng trung bình hàng năm là 16,44 tấn/ha/năm.

Đã sử dụng hàm tuyến tính có dạng log(W)= log(a) + log(D1,3) để mô tả tương quan sinh khối của các bộ phận của cây với đường kính (D1,3).

Từ khoá: Keo lai, sinh khối, thành phố Hồ Chí Minh

ĐẶT VẤN ĐỀ

Keo lai (Hybrid Acacia), thuộc họ phụ Trinh nữ (Mimosoideae), bộ Đậu (Leguminosae), tên thường gọi là Keo lai do lai tự nhiên từ Keo tai tượng (Acacia mangium) và Keo lá tràm (Acacia auriculiformis), cây cao từ 25 – 30m, đường kính có thể đến 60 – 80cm. Cây ưa sáng, mọc nhanh, có khả năng cải tạo đất, chống xói mòn, cải tạo môi trường sinh thái, góp phần hạn chế lũ lụt. Gỗ thẳng, màu vàng trắng có vân, có giác lõi phân biệt, gỗ có tác dụng nhiều mặt như kích thước nhỏ làm nguyên liệu giấy.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]